„K” kategória

Tájékoztató

CITROM AUTÓS – MOTOROS ISKOLA
„K” KATEGÓRIÁS TANFOLYAMÁRÓL
„kerti traktor”, „állati erővel vont jármű”

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Üdvözöljük Önt abból az alkalomból, hogy érdeklődésével megtisztelt bennünket.

Tájékoztatjuk, hogy a ”K” kategóriás vezetői engedély megszerzése a következő rendszerben történik:

Tanfolyamra jelentkezhet, ha elmúlt 15 és fél éves, írni és olvasni tud, nem áll eltiltás hatálya alatt.

Külföldi állampolgár érvényes lakcímkártyával,vagy tartózkodási engedéllyel jelentkezhet csak tanfolyamra.

A „K” kategóriás tanfolyam….hétig tart, kötelező óraszáma 12, tervezett óraszám 12 óra. Közlekedési alapismeretek órákból áll.

Az elméleti órák időtartama 45 perc.

kezdési időpontja: ……………………………………………………….

            tanfolyam helye: 7400 Kaposvár, Petőfi tér 4. 3. emelet

            tanfolyami napok: ……………………………………………..

            tanfolyami díj: 45.000.- Ft.

A jelentkezés irodánkban történhet a kitöltött jelentkezési lap leadásával és a képzési szerződés aláírásával. A tanfolyamkezdésre kérjük hozza magával személyi igazolványát, lakcímkártyáját, vagy tartózkodási engedélyét. Orvosi alkalmassági nem kell. A tanfolyam végén esedékes a vizsgabizottság részére a KRESZ vizsgadíj befizetése, melyet irodánkban, vagy a vizsgaközpontban (KAV, Kaposvár, Vásártéri út 2) fizethet be, összege 4.600, -Ft. Az elméleti vizsga számítógépen történik. Az elméleti vizsgára való kiírás feltétele a tanfolyamon való részvétel és a 16 éves  életkor betöltése. Az elméleti vizsga korlátlanul ismételhető a sikeres vizsgáig. Amennyiben az elméleti órákról 10 %-ot meghaladóan hiányzik, úgy köteles azokat a következő tanfolyam azonos modulján pótolni díjmentesen.

Elméleti vizsgára a tanfolyamkezdéstől számított 9 hónapon belül jelentkezni kell, és legalább 12 hónapon belül

sikeres vizsgát is kell tenni, különben újra kell járni a KRESZ tanfolyamot.

Elsősegélyből nem kell vizsgázni!!!

 

Fnysz.:03-0033-04 

Címünk, ügyfélfogadás:                                                                 Képzésfelügyeleti szerv:

CITROM AUTÓS-MOTOROS ISKOLA                           Dél-dunántúli Járművez. és Utánképz. Főoszt.

Kaposvár, Petőfi tér 4., Tel.:82/511-000                               Közlkedési Alkalmassági Vizsgaközpont

Cég: Kapos 2002 KKT (közkereseti társaság)                     Kaposvár, Vásártér u. 2. Tel.: 82 / 527-663  

Telephely: 7400 Kaposvár, Petőfi tér 4.,T.: 82/511-000      VSM: nincs adat % KK: 29600 Ft

Cégb.jegyzékszám:14-03-300380

Iskolavezető: Böröczi Csaba elérhetősége: T:20/44 23 172  citrom@citromsuli.hu                                                                              

Ügyfélfogadás: délelőtt:  8.30  – 12.00                               

                           délután: 12.30 – 16.30  óráig, pénteken 15.30 óráig.

A vezetői engedély kiadása: a sikeres elmélet vizsgát követő 3. munkanapon az ország bármelyik okmányirodájába lehet menni.  Első jogosítvány kiállítása illetékmentes..  Külföldi állampolgár legalább 6 hónap tartózkodási engedély vagy lakcímkártya birtokában kaphat vezetői engedélyt.

Tanuló áthelyezés: Kérelmezni kell iskolánkban a képzési igazolás kiállítását. 3 munkanapon belül ki kell állítanunk. Minden addigi tandíjnak kifizetésre kell kerülnie. 18 év alatt szülőnek, gondviselőnek alá kell írni. Kiállítása térítésmentes.

A tanuló  jogai és kötelezettségei:

A tanulónak joga van:

–          a képzés megkezdése előtt tájékozódni és megismerni a képzőszerv vállalási feltételeit

–          a vállalási feltételek valamennyi pontjában ígért szolgáltatást a képzőszervtől számon     kérni, igénybe venni

–          veszélyforrásokról tudni, a szükséges balesetvédelmi szabályokat megismerni

–          a vizsgát a kiírt vizsganap előtt 8 nappal lemondani

–          tanulmányait abbahagyni, vagy azt másik képzőszervnél folytatni

–          panaszt tenni és jogos esetben kártérítés követelni

–          titoktartást követelni a képzőszervtől és oktatójától a személyét érintő kérdésekben

–          oktatásról számlát kérni

A tanuló kötelessége:

–          a képzőszerv oktatási eszközeit rendeltetésének megfelelően használni

–          a balesetvédelmi szabályokat betartani

–          a tandíjat,  vizsgadíjat  a szerződésben foglaltak szerint megfizetni

–          oktatási körülményekhez igazodó öltözetben megjelenni

–          a szerződésben rögzített adataiban történő változást 8 napon belül jelenteni az iskolának

–          késés esetén az oktatóra 10 percet várn